office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               

Blog >> preduzetništvo

Upotreba analitičke meditacije u stimulisanju preduzetničkih ideja

Nakon analize poželjnih osobina preduzetnika i mentalnih barijera za razvoj preduzetničkog duha , u ovom tekstu ćemo našem preduzetničkom blogu dati dodatnu praktičnu dimenziju. Naime, kao što naslov ističe, tematizovaćemo analitičku meditaciju i njenu upotrebu u generisanju...

Mentalne prepreke preduzetništva

U prethodnom blogu u kojem smo se bavili karakteristikama uspešnih preduzetnika identifikovali smo da su hrabrost i spremnost za preuzimanje rizika glavna prednost u preduzetništvu. Takođe, uočili smo i da većina preduzetnika nije postala uspešna iz...

Poželjne osobine preduzetnika

Preduzetnik je osoba koja organizuje i upravlja određenim poslovnim poduhvatom na osnovu sopstvene inicijative i preuzima značajne poslovne rizike. Stručnjaci se često šale i da je preduzetnik osoba koja ne vidi dovoljno dobro poslovne rizike,...

Rečenice kojih se uspešni ljudi klone

Sigurna sam da svako od nas želi da napreduje u karijeri, u poslu kojim se bavi i koji voli, a napredak nam otežava izgovaranje nekoliko fraza koje, vrlo moguće, percipiramo kao obične rečenice koje izgovaramo,...
1 5 6 7