office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366               
12 децембра, 2018

Day

Predstavljanje Visoke škole modernog biznisa u okviru projekta Erasmus+

Visoka škola modernog biznisa je 12. decembra 2018. godine na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara održala prezentaciju o studentskoj mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta, broj 2018-1-HR01-KA107-047219. Studentima je...
Read More

Predstavljanje Visoke škole modernog biznisa u okviru projekta Erasmus+

Visoka škola modernog biznisa je 12. decembra 2018. godine na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara održala prezentaciju o studentskoj mobilnosti u okviru Erasmus+ projekta, broj 2018-1-HR01-KA107-047219. Studentima je...
Read More