Obaveštenje o potpisanom ugovoru za organizovanje stručne prakse – British Motors d.o.o.
05.06.2018.
Foto-konkurs za maturante „Ja student“
05.06.2018.

Usvojena brend strategija grada Vranja

 

Nacrt Brend strategije Grada za period 2018 – 2023. godine, usvojen je na sednici Gradskog veća grada Vranja. Ovim dokumentom predviđen je dvocentrični koncept održivog razvoja Vranja kao turističkog i industrijskog grada. Spajanjem starog i novog, usvojena etapa razvoja zasnovana je na korišćenju prirodnih potencijala, negovanju tradicije i kulture, jačanju uslova privređivanja kao i na isticanju vrlina Vranjanaca. Pored nove brend misije i brend vizije Grada, predviđeno je i korišćenje novog logotipa po kojem će Vranje biti prepoznatljivo. Gradski većnici dali su saglasnost na Nacrt Odluke o završnom računu budžeta Grada za 2017. godinu, koji će biti prosleđen Skupštini na razmatranje.

Ovo je prva i trenutno jedina brend strategija grada u Srbiji, usvojena na sednici Gradskog veća 01.06.2018. godine. Nosilac ovog projekta je Visoka škola modernog biznisa – MBS iz Beograda.

http://www.vranje.org.rs/vest.php?id=12407&oblast=vesti