Obaveštenje o potpisanom ugovoru za organizovanje stručne prakse – Vizura Sport d.o.o.
11.01.2018.
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku
12.01.2018.

SKEI 2018 – STEM obrazovanje – temelj razvoja modernog društva

Treća međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2018

Tema konferencije:

STEM obrazovanje – temelj razvoja modernog društva

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Sveučilište “Vitez” iz Travnika, Visoka škola modernog biznisa iz Beograda, organizuju Treću međunarodnu naučnu-stručnu konferenciju SKEI 2018.

Konferencija će se održati u Vukovaru  25. maja 2018. godine na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50, 32000 Vukovar.

SKEI 2018 ima za cilj da doprinese poboljšanju međunarodne saradnje u obrazovanju, koja je osnova budućeg ekonomskog i društvenog napretka država i naroda. Takođe, učestvovanjem na konferenciji, mladim ljudima, studentima svih nivoa studija, pruža se jedinstvena prilika da objave rezultate svog stručnog i naučno-istraživačkog rada i da steknu iskustva u pogledu nastupa na međunarodnim naučnim i stručnim skupovima u smislu izlaganja i prezentacije svojih radova.

Jedinstveni program konferencije pruža priliku prezentacije najnovijih stručnih i naučnih dostignuća u tematskim područjima koja obuhvataju STEM područje nauke i obrazovanja.

Poziv na SKEI 2018 možete preuzeti ovde.

Prijavni obrazac kao i uputstva autorima za izradu rada mogu se preuzeti sa službene stranice Konferencije http://www.vevu.hr/index.php?g=7&i=918