office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

„Holistički marketing“ – savremeni trendovi tržišnog poslovanja

U sredu, 18.04.2018. godine, u Visokoj školi  modernog biznisa je održano gostujuće predavanje na temu „Holistički marketing“. Publika je imala jedinstvenu priliku da prati predavanje uvaženih profesora sa Univerziteta u Mariboru.

Prof. dr Boris Snoj i mr Vladimir Gabrijan, su tokom predavanja istakli važnost primene holističkog marketinga u savremenom tržišnom okruženju, naročito u marketingu uslužnih delatnosti, s obzirom na osobenosti koje takvo tržište nameće. Osnovne kocepte holističkog pristupa upravljanju marketing aktivnostima preduzeća dodatno su na interesantan način objasnili pomoću primera iz prakse i svakodnevnog života, što je dodatno podstaklo publiku na razmišljanje o temi ovog predavanja.

Osim studenata i profesora Visoke škole modernog biznisa, predavanje je sa pažnjom pratio i značajan broj učenika srednjih škola iz Beograda. Nadamo se da je ovo gostujuće predavanje profesora iz Slovenije nastavak uspešne saradnje i da će se slični događaji održavati i u budućnosti.