Samopouzdanje leži u snazi ličnosti
25.10.2017.
ŽKK Radnički posetio MBS
02.11.2017.

Doc. dr Aleksandre Brakus na konferenciji „Verodostojnost medija“

Profesorka Visoke škole modernog biznisa dr Aleksandra Brakus učestvovala je na tradicionalnoj regionalnoj konferenciji „Verodostojnost medija“ na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 20 – 22. 10.2017. godine sa temom: Uticaj tržišta na medijski sadržaj.

U izlaganju profesorka je konstatovala da doba u kome živimo možemo slobodno okarakterisati kao era globalizacije. Jedna od ključnih karakteristika globalizacije je razvoj svetskih telekomunikacija i dostupnost kulturnih i informativnih sadržaja širom sveta. Informacija je postala najtraženija roba, a oni koji poseduju informacije i plasiraju je putem medija postaju veoma značajni. Novinari bi trebalo da poštuju etičke kodekse i pravila koja važe za njihovu profesiju. Osnovna uloga informacija bi trebalo da bude uvećanje znanja, kako bismo mogli da rekonstruišemo stvarni kontekst društvenih zbivanja.Tržišna utakmica i borba za tiraž doveli su do toga da tabloidni mediji tretiraju informaciju kao robu koju treba dobro plasirati na medijskom tržištu. Tabloidno novinarstvo se karakteriše odsustvom etike, profesionalizma i samoregulacije. Jedino merilo uspeha za ovu vrstu novinarstva je profit.

Konferencija se pokazala kao izuzetan oblik razmene iskustava o razvoju i problemima medija i medijskih sistema u regionu.