Studijski programi

Osnovne akademske studije

Menadžment u savremenom biznisu

Studijski program osnovnih akademskih studija koncipiran je je prema aktuelnim evropskim standardima u visokoškolskom obrazovanju. Na taj način studenti su u mogućnosti da uporede svoje kvalifikacije sa kvalifikacijama studenata iz drugih evropskih zemalja, kao i da nastave studije na srodnim visokoobrazovnim institucijama u Evropi.

Osnovne akademske studije – Menadžment u savremenom biznisu, koje traju tri godine, obezbeđuju visokokvalitetnu edukativnu osnovu koja je neophodna za sve pojedince, koji ulaze u brzo, promenljivo tehnološko i globalno društvo i odgovara potrebama privrede za stručnjacima iz oblasti menadžmenta.

U okviru ovog programa dobijena je nova akreditacija sa novim modulima. Tako se studenti na trećoj godini studija mogu opredeliti za jedan od sledeća četiri modula:

Za ove module smo se opredelili radi unapređenja pozicije naše ustanove na tržištu visokog obrazovanja u oblasti biznisa i menadžmenta, kroz pružanje odgovarajućih relevantnih znanja i veština, primenom savremenih metoda i sredstava za transfer znanja.

Ovakav studijski program, s jedne strane odgovara zahtevima akademskog obrazovanja, a s druge strane zahtevima tržišta za prestižnim zanimanjima koja donose dobre zarade i uspešnu karijeru.

Studenti nakon uspešno završenih osnovnih akademskih studija stiču stručni naziv menadžer-bachelor (180 ESPB) i mogu započeti svoj radni angažman u kompanijama uslužnog i proizvodnog tipa, organima državne uprave i organizacijama nevladinog sektora. Takođe, studenti mogu nastaviti školovanje na master studijama u našoj ili nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi.

Savladavanjem studijskog programa studenti će biti osposobljeni da kreativno primene stečena znanja i na najsloženijim projektima u okviru svoje struke, te da analitički pristupaju svakom poslu, jasno tumače svoje ideje saradnicima i prihvataju odgovornost za vlastite odluke.

A do diplome menadžera potrebno je savladati gradivo, položiti dvadeset tri ispita i odbraniti završni rad.

Na osnovne akademske studije mogu se upisati kandidati sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, i to u junskom i u septembraskom upisnom roku.

Detaljnije podatke o upisu možete pogledati na stranici Upis.

Strukturu starog studijskog programa možete pogledati ovde.