Studentski portal

Stari studijski programi

Osnovne akademske studije

 

Master akademske studije

Prva godina

Obavezni predmeti:

 • Metodologija naučno istraživačkog rada
 • Strategija elektronskog poslovanja
 • Strategijski marketing i menadžment usluga
 • Poslovni strani jezik I
 • Upravljanje ljudskim resursima u uslugama
 • Korporativne finansije
 • Poslovni strani jezik II

Izborni predmeti 1:

 • Korporativna uprava
 • Marketing menadžment
 • Međunarodni biznis

Student bira jedan od ponuđena tri predmeta

Druga godina

Obavezni predmeti:

 • Konkurentnost i kvalitet usluga
 • Menadžment u obrazovanju

Izborni predmeti 2:

 • Menadžment znanja
 • Turizam i održivi razvoj
 • Menadžment u saobraćaju
 • Menadžment i marketing u sportu
 • Menadžment osiguravajućih kompanija

 Student bira dva od ponuđenih pet predmeta