Upitnik za studente MBS
31.12.2017.
Obaveštenje o potpisanom ugovoru za organizovanje stručne prakse – Vizura Sport d.o.o.
11.01.2018.

Završni test iz Strategijskog menadžmenta

Završni test iz Strategijskog menadžmenta biće održan u petak 12.01.2018. godine u 11:00h.

Završni test iz Strategijskog menadžmenta biće održan u petak 12.01.2018. godine u 11:00h.