Rezultati drugog kolokvijuma iz Principa menadžmenta
27.11.2018.
Konačni rezultati internog konkursa za mobilnost osoblja – Erasmus+
28.11.2018.

Rezultati prvog kolokvijuma iz Engleskog jezika 3

Poštovane kolege,

Klikom na donje dugme možete preuzeti rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 3, koji je održan dana 27.11.2018. godine kod M.A. Bojane Petrović.

Rezultati kolokvijuma