„Inovacije kao ključ razvoja kompanije“ – poziv na seminar
21.03.2018.
Jubilej sa kojim započinje tradicija – 10 godina postojanja MBS
22.03.2018.

Kolokvijum iz predmeta Principi marketinga

Poštovane kolege, I kolokvijum iz predmeta Principa marketinga održaće se  02.04.2018. godine sa početkom u 14:00h.

Poštovane kolege,

I kolokvijum iz predmeta Principa marketinga održaće se  02.04.2018. godine sa početkom u 14:00h.