Stručna sedmodnevna praksa za studente MBS
11.04.2018.
Predavanje na temu „Holistički marketing“
12.04.2018.

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2

Poštovane kolege, Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se 26.04.2018. godine sa početkom u 15:00h.

Poštovane kolege,

Prvi kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 održaće se 26.04.2018. godine sa početkom u 15:00h.