II kolokvijum iz predmeta Engleski jezik
18.12.2017.
Uspešno završen seminar „Kako da preduzetnici smanje svoje poreske dažbine“
19.12.2017.

II kolokvijum iz predmeta Principi menadžmenta

Poštovani studenti, U sredu 20.12.2017. će biti održan II kolokvijum iz predmeta Principi menadžmenta.

Poštovani studenti, U sredu 20.12.2017. će biti održan II kolokvijum iz predmeta Principi menadžmenta.