Категорије курсева

Основне академске студије 

Прва година 
 Eнглески језик 1
 Енглески језик 2Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџерско рачуноводствоОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Окружење Европске уније - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословно правоОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Предузетничка економија - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Принципи маркетинга
 Принципи менаџмента (др Јелена Лукић)
 Принципи менаџмента (др Дејан Глиговић)
 Увод у економијуОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

Друга година 
 Енглески језик 3Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Енглески језик 4Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Квантитативне методе у бизнисуОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент квалитетом - изборни
 Менаџмент у јавном сектору - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Организационо понашање - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословна информатикаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословна статистика
 Управљање инвестицијама - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Финансијски менаџментОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

Трећа година 
 заједнички предмет: Менаџмент и маркетинг услугаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 заједнички предмет: Стратегијски менаџментОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

модул Пословни менаџмент 
 Бренд менаџмент
 Еколошки менаџментОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент људских ресурса - изборни предметОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословна етика
 Репутација и управљање односима - изборни предметОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Увод у корпоративну управуОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Финансијска тржишта и институције

модул Маркетинг менаџмент 
 Дигитални медији у маркетингу - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Интегрисане маркетинг комуникацијe
 Маркетинг истраживањаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Маркетинг менаџмент - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Међународни бизнисОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Понашање потрошачаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Репутација и управљање односима - изборни предмет Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

модул Менаџмент организационе безбедности 
 Информациона безбедност и заштита података - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент људских ресурса - изборни предметОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент безбедностиОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословна дипломатија и глобални менаџментОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Правни аспекти безбедностиОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Увод у корпоративну безбедностОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

модул Менаџмент пословне информатике 
 Базе податакаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Информациона безбедност и заштита података - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџерски информациони системиОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент знања - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пројектни менаџментОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Програмирање и програмски језициОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
Мастер академске студије 

Прва година 
 Корпоративна безбедност - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Корпоративне финансијеОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Корпоративно управљање и корпоративна друштвена одговорност - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 ЛидерствоОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Методологија научно истраживачког радаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословни енглески језик 1 - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословни енглески језик 2 - изборни
 Пословни немачки језик I - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Пословни немачки језик II - изборни Овај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Стратегија електронског пословањаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Стратегијски маркетинг и менаџмент у услугамаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Управљање људским ресурсима у услугамаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис

Друга година 
 Експертски системи у пословном одлучивању - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Конкурентност и квалитет услугаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент и маркетинг у спорту - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент иновација у услугамаОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Менаџмент у саобраћају - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис
 Туризам и одрживи развој - изборниОвај курс захтева <b>приступну лозинку</b> за упис