O nama

Uprava i stručne službe

Direktor

Pomoćnik Direktora za međunarodnu saradnju

Pomoćnik Direktora za nastavu

Direktor Centra za razvoj projekata

Rukovodioci Katedri

Dr Goran Dašić, vanredni profesor

Rukovodilac Katedre za menadžment i marketing


Dr Dragan Vučinić, redovni profesor

Rukovodilac Katedre za Ekonomiju i finansije


Sekretar

Branka Kovačević, dipl.pravnik


E-mail: branka.kovacevic@mbs.edu.rs
Tel: +381 11 4120 702

Studentska služba

Snežana Ratković

Šef studentske službe


E-mail: snezana.ratkovic@mbs.edu.rs
Tel: +381 63 353 366

Radno vreme studentske službe i sekretarijata je od 09:00 do 18:00 časova.

Grupa za marketinške aktivnosti

Miodrag Stanković

Konstultant za marketinške aktivnosti


E-mail: miodrag.stankovic@mbs.edu.rs
Tel: +381 63 569 405

Biblioteka