O nama

Uprava i stručne službe

Direktor

Pomoćnik Direktora za međunarodnu saradnju

Pomoćnik Direktora za nastavu

Direktor Centra za razvoj projekata

Rukovodioci Katedri

Dr Goran Dašić, vanredni profesor

Rukovodilac Katedre za menadžment i marketing


Dr Dragan Vučinić, redovni profesor

Rukovodilac Katedre za Ekonomiju i finansije


Sekretar

Branka Kovačević, dipl.pravnik


E-mail: office@mbs.edu.rs
Tel: +381 11 4120 702

Studentska služba

Snežana Ratković

Šef studentske službe


E-mail: snezana.ratkovic@mbs.edu.rs
Tel: +381 63 353 366

Miodrag Stanković

Referent Studentske službe


E-mail: miodrag.stankovic@mbs.edu.rs
Tel: +381 11 4120 704

Radno vreme studentske službe i sekretarijata od 09:00-18:00.

Biblioteka