Nastavni kadar

Dr Srđan I. Nikezić

Dr Srđan I. Nikezić

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 30.06.2016.
Konsultacije: – sreda 14:30 – 16:30
E-mail: srdjan.nikezic@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Podsticanje novih ideja

Dr Srđan Nikezić otvara svoju uspešnu ekonomsku karijeru studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (osnovne, master i doktorske). Vrhunski je stručnjak iz oblasti organizacije, menadžmenta,  korporativnog rukovođenja i upravljanja novim projektima. Savetnik je u više velikih kompanija u zemlji i inostranstvu i predavač na mnogim fakultetima. Bio je dugogodišnji direktor u privredi, na najvišim funkcijama. Za svoj rad dobio je više nagrada i priznanja. Posao profesora pričinjava mu veliko zadovoljstvo, jer je u mogućnosti da studente pripremi za životne izazove u budućnosti.