Nastavni kadar

Dr Milica M. Jakšić

Dr Milica M. Jakšić

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 23.02.2012.
Konsultacije: sreda 15:00 – 17:00
E-mail: milica.jaksic@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Motivacija je pola uspeha

Dr Milica Jakšić poziv profesora smatra dinamičnim, plemenitim i punim izazova. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Beogradu, odlučuje da završi doktorske studije na FON-u. Svakoga dana uči i napreduje zajedno sa studentima kroz međusobnu motivaciju i razmenu znanja. Posebno zadovoljstvo joj pruža mogućnost da svoja znanja i dostignuća na polju ljudskih resursa i poslovne etike podeli sa studentima. Uvek je spremna da svojim učenicima pruži savet i podršku, sasluša njihove probleme i pomogne im.