Nastavni kadar

Dr Hadžib M. Salkić

Dr Hadžib M. Salkić

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 02.07.2014.
E-mail: hadzib.salkic0911@gmail.com

Tabela 9.1

Znanje s ljubavlju

Dr Hadžib Salkić, docent za naučne oblasti: Menadžment i marketing, Informacioni sistemi i programiranje, Informacione i komunikacione tehnologije i Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima. Iza sebe ima 9 objavljenih udžbenika, nagradu „Zlatni točak tehnike“ (Sarajevo – Narodna tehnika BiH) i uspešnu firmu „IT Solution“, čije je direktor. Kao profesor gradi poseban odnos prema studentima kojima znanje prenosi s velikom ljubavlju. Smatra da je ljudski faktor i odnos predavača prema studentima jedina garancija za postizanje uspeha.