Nastavni kadar

Dr Goran M. Dašić

Dr Goran M. Dašić

Vanredni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 14.05.2014.
Konsultacije: utorak 12:00 – 13:00
E-mail: goran.dasic@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Profesionalnost i stručnost

Docent dr Goran Dašić svoju stručnost iz oblasti menadžmenta i marketinga sa velikim zadovoljstvom deli sa studentima. Prva iskustva stiče u marketing sektoru BK grupe, a kasnije se fokusira na razvoj i usavršavanje akademske karijere. Član je Srpskog udruženja za marketing i saradnik Naučnog društva ekonomista. Za njega ne postoje prepreke koje nije moguće savladati, a ovakav stav prenosi i na studente kod kojih razvija optimizam i ljubav prema učenju. Reč ”dosadno” izbacio je iz svog rečnika i smatra da učenje bez zabave nikada ne pruža znanje.