Nastavni kadar

Dr Dragan Đ. Vučinić

Dr Dragan Đ. Vučinić

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Datum izbora: 02.04.2014.
E-mail: dragan.vucinic@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Veliko iskustvo i predanost poslu

Dr Dragan Vučinić, šef katedre za ekonomiju i finansije. Diplomu stiče na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a magistarske i doktorske studije završava na Pravnom fakultetu. Karijera mu je zapažena – radio je u Saveznom sekretarijatu za razvoj, bio je potpredsednik SO Novi Beograd, kao i dekan na Fakultetu za ekonomiju i političke nauke. Član je Beogradske privredne komore i Udruženja menadžera Srbije. Posao profesora smatra najlepšim na svetu. Veruje da je prenošenje znanja iz oblasti finansija i ekonomije od najveće važnosti za budući život i rad studenata.