Nastavni kadar

Dr Aleksandra N. Brakus

Dr Aleksandra N. Brakus

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 27.02.2015.
E-mail: aleksandra.brakus@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Studenti na prvom mestu

Doc. dr Aleksandra Brakus diplomirala je i odbranila master rad na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a zvanje doktora nauka je stekla na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Objavila je knjigu: Pozicioniranje kao marketinška strategija pozorišta Srbije. Dr Brakus se vodi parolom: “Na mladima svet ostaje”, a uloga profesora predstavlja ostvarenje njenog sna. Zato je uvek tu za studente kojima nesebično pruža sva svoja znanja i podršku kako bi ostvarili svoje snove. Njen stav je da profesori nemaju ulogu samo da uče studente, već da moraju učiti od njih, svakoga dana.