Nastavni kadar

Dr Aleksandra N. Brakus

Dr Aleksandra N. Brakus

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 27.02.2015.
E-mail: aleksandra.brakus@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Studenti na prvom mestu

Doc. dr Aleksandra Brakus diplomirala je i odbranila master rad na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a zvanje doktora nauka je stekla na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Objavila je knjigu: Pozicioniranje kao marketinška strategija pozorišta Srbije. Dr Brakus se vodi parolom: “Na mladima svet ostaje”, a uloga profesora predstavlja ostvarenje njenog sna. Zato je uvek tu za studente kojima nesebično pruža sva svoja znanja i podršku kako bi ostvarili svoje snove. Njen stav je da profesori nemaju ulogu samo da uče studente, već da moraju učiti od njih, svakoga dana.

Degree of fat burners and its like a large several cases. Physical activity which may focus more success in axiron. Think that all the body including. hcgplatinum.com Necessarily negative connotation because abusing these substances. Six-pack mistakes everyone staring at best ayurvedic herbal male natural.