Nastavni kadar

Dr Aleksandar M. Dejanović

Dr Aleksandar M. Dejanović

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 10.11.2014.
E-mail: aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

Tabela 9.1

Poslovno iskustvo i prave vrednosti

Dr Aleksandar Dejanović, direktor Centra za razvoj projekata Visoke škole modernog biznisa. Svoju karijeru započeo je u bankarskom sektoru gde se, tokom niza godina, dokazao kao stručan i cenjen ekspert. Paralelno je gradio i pedagoško iskustvo. 1994. godine počeo je da predaje „Menadžment u međunarodnoj trgovini“ na Višoj ekonomsko komercijalnoj školi u Novom Sadu, a na Fakultetu za uslužni biznis držao je predmet Marketing finansijskih usluga i elektronska trgovina. 2014. izabran je za docenta za užu naučnu oblast marketing i menadžment. Kroz svoja predavanja studentima prenosi ne samo znanja i veštine, već i vrednosti koje su temelj uspešne karijere.