O nama

Nastavni kadar

Pedagoški standardi nastave Visoke škole modernog biznisa definišu interaktivan, dinamičan i inovativan način sticanja znanja i veština. Nastavnici i saradnici su priznati stručnjaci u svojim oblastima, i svojom osposobljenošću, konstantnim usavršavanjem, pedagoškim iskustvom i posvećenošću, će doprineti da promenite stare načine razmišljanja i stvorite nove mogućnosti za uspešnu budućnost.

Nastavnici i saradnici

Dr Čedomir Lj. Ljubojević

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 09.09.2008.
Konsultacije: ponedeljak 14:00 - 16:00
E-mail: cedomir.ljubojevic@mbs.edu.rs

Dr Dragan Đ. Vučinić

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Datum izbora: 02.04.2014.
E-mail: dragan.vucinic@mbs.edu.rs

Dr Ana D. Anufrijev

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Datum izbora: 02.07.2014.
Konsultacije: ponedeljak 12:00 - 13:00
E-mail: ana.anufrijev@mbs.edu.rs

Dr Dobrosav D. Radovanović

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 30.06.2016.
Konsultacije: utorak 14:00 - 16:00
E-mail: dobrosav.radovanovic@mbs.edu.rs

Dr Srđan I. Nikezić

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 30.06.2016.
Konsultacije: - sreda 14:30 - 16:30
E-mail: srdjan.nikezic@mbs.edu.rs

Dr Biljana Ratković Njegovan

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora:
Konsultacije:
E-mail:

Dr Nenad Vunjak

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora:
Konsultacije:
E-mail:

Dr Goran M. Dašić

Vanredni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 14.05.2014.
Konsultacije: utorak 12:00 - 13:00
E-mail: goran.dasic@mbs.edu.rs

Dr Gordana D. Ljubojević

Vanredni profesor


Uža naučna oblast: Društvene i pravne nauke
Datum izbora: 09.09.2014.
Konsultacije: sreda 14:30 - 16:30
E-mail: gordana.ljubojevic@mbs.edu.rs

Dr Dragan L. Vukasović

Vanredni profesor


Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Datum izbora: 04.04.2012.
Konsultacije: četvrtak 16:00 - 19:00
E-mail: dragan.vukasovic@mbs.edu.rs

Dr Goran Đoković

Vanredni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 01.10.2015.
Konsultacije: sreda 12:00 - 14:00
E-mail: goran.djokovic@mbs.edu.rs

Dr Milica M. Jakšić

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 23.02.2012.
Konsultacije: sreda 15:00 - 17:00
E-mail: milica.jaksic@mbs.edu.rs

Dr Mladen V. Perić

Docent


Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Datum izbora: 03.07.2013.
Konsultacije: utorak 14:00 - 16:00
E-mail: mladen.peric@mbs.edu.rs

Dr Aleksandar M. Dejanović

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 10.11.2014.
E-mail: aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

Dr Hadžib M. Salkić

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 02.07.2014.
E-mail: hadzib.salkic0911@gmail.com

Dr Dejan M. Gligović

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 21.10.2014.
E-mail: gligovicdejan@gmail.com

Dr Aleksandra N. Brakus

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 27.02.2015.
E-mail: aleksandra.brakus@mbs.edu.rs

Dr Mirko Stojčinović

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing


Dr Jovan Marković

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing

Dr Jelena M. Lukić

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 04.09.2017.
Konsultacije: sreda 13:00 - 15:00
E-mail: jelena.lukic@mbs.edu.rs

Dr Slavko M. Matanović

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 05.10.2016.
E-mail: slavko.matanovic@mbs.edu.rs

Dr Nina V. Maksimović Sekulić

Docent


Uža naučna oblast: Društvene i pravne nauke
Datum izbora: 19.11.2014.
Konsultacije: ponedeljak, sreda, petak 14:00 - 16:00
E-mail: nina.maksimovic@mbs.edu.rs

Dr Senka Bengin

Docent


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing

mr Milan J. Mihajlović

Asistent


Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije
Datum izbora: 06.11.2012.
E-mail: milan@mbs.edu.rs

Mila B. Milošević

Nastavnik nemačkog jezika


Uža naučna oblast: Društvene i pravne nauke
Datum izbora: 26.09.2012.
E-mail: mila.milosevic@mbs.edu.rs

M.A. Bojana Petrović

Nastavnik engleskog jezika


Uža naučna oblast: Društvene i pravne nauke
E-mail: bojana.petrovic@mbs.edu.rs

MSc. Denis Bugar


Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije

Ilija Subotić

Saradnik u nastavi


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 25.05.2018.
E-mail: ilija.subotic@mbs.edu.rs

Gostujući profesori

Dr Wolfgang Rohrbach

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Ekonomija i finansije

Dr Boris I. Snoj

Redovni profesor


Uža naučna oblast: Menadžment i marketing