office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Dr Slavko M. Matanović

[our_team image=“/wp-content/uploads/2016/11/slavko_m_matanovic.jpg“ title=“Dr Slavko M. Matanović“ subtitle=“Docent“ email=““ phone=““ facebook=““ twitter=““ linkedin=““ vcard=““ blockquote=““ style=“horizontal“ link=““ target=““ animate=““]

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 5.10.2016.
E-mail: slavko.matanovic@mbs.edu.rs

[button title=“Tabela 9.1″ icon=“icon-note-line“ icon_position=“left“ link=“#“ color=““ font_color=““ size=“2″ full_width=““ class=““ download=““ onclick=““]

Dr Slavko M. Matanović rođen je 6. marta 1958. godine. Magistrirao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Doktorirao je 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Štrosmajera u Osijeku. Glavni istraživački interes, disertacija, magistarska teza i radovi koje je objavio, vezani su za oblast društvenih nauka, polje ekonomije, granu organizacije i menadžmenta, užu specijalnost: ERP sistemi, računovodstveni informacioni sistemi, menadžment informacioni sistemi i marketing informacioni sistemi.

Aktivno se služi engleskim i italijanskim jezikom. Baveći se programiranjem, razvio je nekoliko poslovnih računovodstvenih softverskih aplikacija. Objavio je u koautorstvu i samostalno 15 radova i učestvovao na više međunarodnih naučnih konferencija. Nastavnik je na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu u zvanju docenta za užu naučnu oblast: Menadžment i marketing.

[/our_team]