office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Dr Dejan M. Gligović

[our_team image=““ title=“Dr Dejan M. Gligović“ subtitle=“Docent“ email=““ phone=““ facebook=““ twitter=““ linkedin=““ vcard=““ blockquote=““ style=“vertical“ link=““ target=““ animate=““]

Uža naučna oblast: Menadžment i marketing
Datum izbora: 21.10.2014.
E-mail: gligovicdejan@gmail.com

[button title=“Tabela 9.1″ icon=“icon-note-line“ icon_position=“left“ link=“/wp-content/uploads/2016/07/dejan-m-gligovic.pdf“ target=“_blank“ color=““ font_color=““ size=“2″ full_width=““ class=““ download=““ onclick=““]

Inovativnost kao ključ uspeha

Dejan Gligović, doktorant Ekonomskog fakulteta u Subotici. Zvanje docenta stiče 2014. godine u Visokoj školi modernog biznisa. Dr Gligović smatra da budućnost studenata, u velikoj meri, zavisi od njihove dobre pozicije tokom nastave. Student mora biti bitan centar inovativnih predavanja. Želja mu je da studenti, kroz učenje, dobru komunikaciju i ispravno rezonovanje postanu bolji od svojih profesora i asistenata. Svoju ulogu pofesora vidi kao stepenicu preko koje studenti dolaze do ostvarenja svojih potencijala, dobre karijere i uspeha u životu.

[/our_team]