Kursevi

Upotreba savremenih tehnologija u nastavnom procesu: Microsoft Office i Hot Potatoes

Cilj navedenog kursa je da osposobi prvenstveno nastavnike u školama, ali i sve zainteresovane, za rad u Microsoft Office paketu. Akcenat jeste na korišćenju programa Office Word, Excel i Power Point, dok je za poslednji deo kursa predviđen rad u programu za elektronsku poštu, kao i u programu Hot Potatoes, koji je besplatan i služi za pravljenje testova i ukrštenica koji mogu korisno poslužiti učenicima za proveru sopstvenog znanja, ali i za formalno ocenjivanje, ukoliko uslovi u školi dozvoljavanju korišćenje računara u nastavi.

Šta ćete znati nakon završenog kursa? 

Po završetku programa:

  • moći ćete ugodno da koristite Microsoft Office Word (verzija 2007), Office Excel i Office PowerPoint, čime ćete biti u mogućnosti da iskoristite tehnološke prednosti upotrebe računara u nastavnom procesu – jednostavnije vođenje pedagoških evidencija, računanje postignuća učenika, izrada pismenih zadataka i testova, materijala/prezentacija za nastavu, pisanje priručnih materijala za nastavu (u vidu npr. skripti ili čak knjiga);
  • znaćete da koristite program Mozilla Thunderbird za elektronsku poštu, čime će se pojednostaviti slanje nastavnih materijala učenicima, omogućiti vaša elektronska veza sa drugim nastavnicima, ali i svima drugima koji koriste internet;
  • bićete obučeni da koristite program Hot Potatoes namenjen prevashodno nastavnicima za izradu testova za provere znanja.

Dodatno, rad na računaru će vam, kako vreme odmiče, postati sve ugodniji i brže ćete se snalaziti u radnom okruženju, te ćete biti spremni i za nadogradnje veština korišćenja računara.

Kako izgleda kurs?

Kurs obuhvata ukupno 10 časova od standardnih 45 minuta.

Gradivom će biti obuhvaćeno:

  • upoznavanje sa osnovama Office paketa – prvenstveno Word-a, Excel-a i Power Point-a;
  • praktičan rad na izradi teksta u Word-u 2007, sa dodatnim elementima – matematičke formule, posebno oblikovan tekst, grafikoni, okviri za tekst itd.
  • praktična izrada tabela u Excel-u, sa oblikovanjima i formulama potrebnim za korišćenje od strane nastavnika;
  • izrada prezentacija u Power Point-u, sa standardnim oblikovanjima – uređenje prelaza između slajdova, dodavanje zvučnih efekata, slika, uređenje pozadina…
  • osnove korišćenja programa Mozilla Thunderbird za elektronsku poštu;
  • osnove rada u programu Hot Potatoes, namenjenog nastavnicima za izradu interaktivnih testova i ukrštenica koji se mogu koristiti za uvežbavanje gradiva ili kontrolu postignuća učenika, preko računara.

Biće obezbeđeni i određeni neobavezni domaći zadaci, radi samostalnog uvežbavanja pređenog sadržaja.

Sertifikat

Nakon zavšenog kursa predviđeno je da polaznici dobiju sertifikat kojim se potvrđuje pređeni program.

Sertifikat izdaje Visoka škola modernog biznisa, i na njemu će biti naznačene teme koje su bile obuhvaćene kursom.

Gde će se održavati kurs?

Kurs će biti održan u Visokoj školi modernog biznisa, na adresi Terazije 27, gde su obezbeđeni svi uslovi za maksimalan učinak polaznika. Visoka škola modernog biznisa obezbediće svakom polazniku neophodnu tehničku opremu – laptop računar. Po želji polaznici mogu koristiti sopstvene računare.

Za potrebe ovog kursa nije potrebna nikakva instalacija posebnog programa i slična podešavanja.

Takođe postoji mogućnost održavanja kursa u prostorijama naručioca, a predavanja će se održavati u skladu sa dogovorom predavača i polaznika.

Takođe, omogućićemo vam i podršku putem e-maila, gde ćete za sve nedoumice i pitanja moći  direktno da kontaktirate predavača.

ODLUKA JE PRED VAMA. VREME JE  ZA PRVI KORAK! PRIJAVITE SE!

Broj prijava je ograničen na 20 polaznika (radi optimalnog načina rada).

Telefon: +381 63 569 076, +381 63 569 461
E-mail: office@mbs.edu.rs

Visoka škola modernog biznisa

Terazije 27, IV sprat
11000 Beograd
Telefon: +381 11 4120-700
Fax: +381 11 4120-701
E-mail: office@mbs.edu.rs