office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Razvoj karijere i obrazovanje – neraskidivi elementi koji vode ka uspehu

Uspeh u životu i karijeri može da se definiše na različite načine. U zavisnosti od karakterističnih osobina ličnosti, okruženja u kome živimo ali i u kom smo odrastali, stavova, želja, ciljeva i mogućnosti svako od nas može da kreira sopstvenu definiciju uspeha i da se rukovodi prema njoj. Kada govorimo konkretno o uspehu u karijeri, ono što je zajedničko za sve ljude je da najveći deo vremena u toku dana provode na radnom mestu, te da većina ljudi nastoji da se bavi poslom koji voli i da se tokom radnog vremena oseća prijatno.

Karijera se gradi i razvija postepeno, u dugom vremenskom periodu i na sistematičan način. Razvoj karijere je proces tokom kojeg se formira poslovni identitet čoveka. Ovaj proces se proteže od vremena rane mladosti, u kojoj čovek postaje svestan da postoje brojna zanimanja i karijere kojima se ljudi bave, a nastavlja se tokom čitavog životnog veka. Formalna definicija razvoja karijere kaže da je to celoživotni proces u kome čovek upravlja učenjem, radom i odmorom, menjajući se u nastojanju da dođe do lično zadovoljavajućeg oblika željene budućnosti.

Za uspešnu karijeru neophodni su brojni faktori. Neki od njih su inicijativnost u predlaganju rešenja i kreiranju predloga za budući razvoj poslovanja, samoprocenjivanje i vrednovanje učinka, otvorenost ka učenju novih veština i sticanju znanja neophodnih za savladavanje poslovnih prepreka, postavljanje ciljeva koje je potrebno postići, kvalitetno komuniciranje sa okruženjem, sticanje poverenja, predviđanje budućih potreba i mnogi drugi.

Postavlja se pitanje zbog čega je obrazovanje važno u procesu razvoja uspešne karijere. Kako se konkurencija na svim poljima zaoštrava iz dana u dan, sticanje znanja putem visokog obrazovanja predstavlja osnovu za ravnopravnu utakmicu na tržištu. Sticanjem visokog obrazovanja pokazujete sebi i drugima da ste spremni na konstantno unapređivanje, kao i da ste posvećeni da primenom informacija, teorija, ideja, formula i metoda postignete željene rezultate. Još jedan od veoma važnih aspekata obrazovanja prilikom razvoja karijere jeste materija odnosno oblast iz koje je stečeno određeno znanje. Kakva je upotrebljivost znanja u privredi i praksi, da li doprinosi boljim međuljudskim odnosima, da li pospešuje produktivnost i kvalitet rada i života ljudi samo su neka od pitanja na koja obrazovanje mora da ponudi adekvatne odgovore.

Prema nepisanom pravilu, što je viši nivo obrazovanja i stečenih veština to je veća zarada i uspešnija karijera ljudi. Mnogi poslodavci koriste obrazovanje kao osnovnu barijeru za zapošljavanje novih radnika, od kojih zahtevaju da steknu što viši nivo znanja pre nego što stupe na tržište rada. Zbog čega je to tako? Pre svega na visokoobrazovnim institucijama učite kako da učite, prikupljate i primenjujete nova znanja. Sledeći razlog je taj da visokoobrazovanje doprinosi izgradnji takozvanih „mekih veština“, odnosno stvara mogućnost za razvoj kvalitetnih međuljudskih odnosa. Visokoobrazovanje uči ljude kako da upravljaju vremenom, da se prilagode rokovima i na vreme izvrše zadatke na putu ka definisanim ciljevima. Takođe, kroz proces obrazovanja ljudi nauče da se oslanjaju na i da uče iz iskustava drugih, koji su u ranijem periodu prošli kroz slične situacije i suočili se sa sličnim poteškoćama.

Da biste postigli uspeh u karijeri, podržanoj znanjima stečenim tokom školovanja, neophodno je da sledite neke od sledećih koraka. Precizno i jasno odredite čime konkretno želite da se bavite i nakon toga usmerite sve svoje snage uz visok nivo entuzijazma kako biste ostvarili cilj. Nađite motivaciju i inspiraciju u svemu što vas okružuje. To će vam dati podstrek da prevaziđete poteškoće kada na njih naiđete. Testirajte granice postignuća do kojih možete da idete. Samo na taj način uvidećete kolike su vaše stvarne mogućnosti i ostvarićete mnogo više od onoga što ste u startu mislili da možete. Budite u potpunosti posvećeni i predani onome što radite, a na početku i na kraju svega održavajte pozitivne odnose sa drugim ljudima.

Autor: Milan Brkljač mast. ekon.

Visoka škola modernog biznisa