office@mbs.edu.rs    +381 63 353 366            

Gerila marketing

Gerila marketing je marketinška strategija koja nastoji da netradicionalnim metodama, faktorom iznenađenja i minimalnim ulaganjem postigne maksimalan efekat. Reč guerrilla potiče iz španskog jezika i znači “mali rat”, a ovaj naziv se vezuje za gerilski način ratovanja jer u njemu male i pokretne vojne jedinice koriste nekonvencionalne taktike poput zaseda i prepada.

Tvorac termina gerila marketing je Amerikanac Džej Konrad Levinson koji je 1984. godine objavio knjigu Gerila marketing i ponudio novi pristup za privlačenje kupaca. “Gerila marketing je potreban, jer malim kompanijama daje ogromnu prednost: izvesnost u neizvesnom svetu, ekonomičnost u svetu visokih cena, jednostavnost u komplikovanom svetu, marketing svest u bespojmnom svetu”. Gerilske marketinške kampanje su izvorno bile namenjene malim preduzećima, čiji je cilj da budu primećeni na tržištu, ali su kasnije tehnike gerilskog marketinga prihvatila i velika preduzeća. Danas se čak 80 posto najuspešnijih svetskih firmi promoviše gerila marketingom.

Glavni cilj ove vrste marketinga je da privuče pažnju i ostavi snažan utisak, a tri osnovna elementa su: efekat iznenađenja (neobične poruke, humor, inspirativnost, uverljivost), efekat rasprostranjenosti (internet marketing, društvene mreže) i efekat niskih troškova. Gerila marketing karakterišu mobilnost, odnosno mogućnost korišćenja na raznim lokacijama, agresivnost, fleksibilnost, uverljivost, kršenje pravila, pristupačnost, interaktivnost, kreativnost.

Odličan primer gerila marketinga su kampanje “Give me your hand” i “Feed SA”. Prva slika prikazuje kreativne i inovativne kese koje je proizvela nevladina ekološka organizacija Greenpeace. Na svakoj kesi je slika ugrožene vrste životinja koja pruža ruku jer joj je neophodna naša pomoć. Druga slika je proizvod kampanje humanitarne organizacije, koja se bori sa problemom masovne gladi i siromaštva u Africi. Slike gladne dece koja prose na ulici se nalaze na dnu kolica u supermarketima, tako da izgleda kao da se hrana koja se stavlja u kolica daje detetu, uz natpis “Vidite koliko je lako nahraniti gladne”. Ove dobro dizajnirane reklame su napravljene tako da privuku pažnju ljudi i ostanu duže u pamćenju a, pored toga, humanitarnog su karaktera i podižu svest o različitim društvenim i ekološkim pitanjima.

05.06.2018.

Autor: M.A. Bojana Petrović, nastavnik na MBS